Usluge stalnog stručnog nadzora: za IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJA IZGRADNJI LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA U KAŠTEL STAROM - I. i II. FAZA IZGRADNJE

Usluge stalnog stručnog nadzora: za IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJA IZGRADNJI LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA U KAŠTEL STAROM - I. i II. FAZA IZGRADNJE