SANACIJA VELIKOG MULA, OBALNOG ZIDA I PLOČNIKA NA DIJELU MARINETA U LUCI MAKARSKA

SANACIJA VELIKOG MULA, OBALNOG ZIDA I PLOČNIKA NA DIJELU MARINETA U LUCI MAKARSKA

Rok za dostavu ponuda: 05.03.2021. do 12:00 sati. 

Dokumenti