SANACIJA OBALNOG ZIDA NA POTEZU IZMEĐU POSTOJEĆEG DRVENOG MOSTA I PREDJELA SOLINE, GRAD TROGIR (DIONICA 2)

SANACIJA OBALNOG ZIDA NA POTEZU IZMEĐU POSTOJEĆEG DRVENOG MOSTA I PREDJELA SOLINE, GRAD TROGIR (DIONICA 2)