PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA I UREĐENJE LUČICE U DRVENIKU

PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA I UREĐENJE LUČICE U DRVENIKU

Prethodno savjetovanje traje zaključno do 24.10.2022. godine.