Prethodno savjetovanje za nabavu "Električki bicikli sa stalcima za parkiranje električnih bicikala s punjenjem, e-klupa i totema u luci Stari" Grad, o. Hvar

Prethodno savjetovanje za nabavu "Električki bicikli sa stalcima za parkiranje električnih bicikala s punjenjem, e-klupa i totema u luci Stari" Grad, o. Hvar