EasyDNNNews

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA "SANACIJA VELIKOG MULA, OBALNOG ZIDA I PLOČNIKA NA DIJELU MARINETA U LUCI MAKARSKA"

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA "SANACIJA VELIKOG MULA, OBALNOG ZIDA I PLOČNIKA NA DIJELU MARINETA U LUCI MAKARSKA"

Prethodno savjetovanje traje do 10. veljače 2021. godine do 12:00h.

Dokumenti