POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA OBALNOG ZIDA NA POTEZU IZMEĐU POSTOJEĆEG DRVENOG MOSTA I PREDJELA SOLINE, GRAD TROGIR (DIONICA 2)

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA OBALNOG ZIDA NA POTEZU IZMEĐU POSTOJEĆEG DRVENOG MOSTA I PREDJELA SOLINE, GRAD TROGIR (DIONICA 2)