POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE- UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

rok za dostavu: 21.12.2018. do 09:00 h

Poštovani(a),

Objava: Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 14.12.2018.,
Broj objave: 2018/ 0BP-01108.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Srdačan pozdrav,
Narodne novine d.d.
+385 1 6652-899 (pon. - pet. od 8 do 16 sati).
http://www.nn.hr

Dokumenti