Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava za postupak Uređenje i sanacija glavnog lukobrana u luci Sutivan, o. Brač

Poštovani(a),

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
je objavio "Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava" 
za postupak: Uređenje i sanacija glavnog lukobrana u luci Sutivan, o. Brač
broj objave: 2017/S 0F5-0024387

 

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1353512

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić. 

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.