NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – OTOK HVAR

Poštovani(a), 
 

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
je objavio "Društvene i druge posebne usluge - sektorska nabava - poziv" 
za postupak: NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – OTOK HVAR
broj objave: 2018/S F22-0000548

 

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
 

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1428168
 

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić. 

Rok za dostavu ponuda: 26.01.2018. do 13:00 sati.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.