Naplata lučkih pristojbi otok Brač – luke Supetar, Bobovišća, Bol, Milna, Postira, Povlja, Pučišća, Splitska, Sumartin, Sutivan i Mirca

Poštovani(a),
 

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
je objavio "Društvene i druge posebne usluge - sektorska nabava - poziv" 
za postupak: Naplata lučkih pristojbi otok Brač – luke Supetar, Bobovišća, Bol, Milna, Postira, Povlja, Pučišća, Splitska, Sumartin, Sutivan i Mirca.

broj objave: 2018/S F22-0000528.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
 

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1427701
 

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić. 

Rok za dostavu ponuda: 26.01.2018. do 10:00 sati.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.