NABAVA I UGRADNJA ELEKTRIČNIH BICIKLI SA STALCIMA ZA PARKIRANJE S PUNJENJEM, E KLUPA I TOTEMA u sklopu projekta „ Projekt NAUTICA CBC“ u sklopu projekta „ Projekt NAUTICA CBC“

NABAVA I UGRADNJA ELEKTRIČNIH BICIKLI SA STALCIMA ZA PARKIRANJE S PUNJENJEM, E KLUPA I TOTEMA u sklopu projekta „ Projekt NAUTICA CBC“ u sklopu projekta „ Projekt NAUTICA CBC“

Rok za dostavu ponuda je 07.10.2021. do 12:00 sati.