Izvođenje radova "Rekonstrukcija i izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom I. i II. faza izgradnje"

Izvođenje radova "Rekonstrukcija i izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom I. i II. faza izgradnje"

Rok za dostavu ponuda: 06.08.2019. do 12:00 sati. 

Sva ostala potrebna dokumentacija nalazi se na stranicama EOJN RH.

Poveznice

Dokumenti