Izvođenje radova na "Rekonstrukciji i izgradnji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom - I. i II. faza izgradnje."

Izvođenje radova na "Rekonstrukciji i izgradnji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom - I. i II. faza izgradnje."

Rok za dostavu ponuda: 26.04.2019. u 12:00.

Sva ostala potrebita dokumentacija nalazi se na stranicama EOJN RH. 

Dokumenti