IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE

IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE