IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE

IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE

Javno otvaranje ponuda  je dana 14.09.2020. u 12:00 sati. 

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na stranicama EOJN RH. 

Dio dokumentacije koji se zbog veličine datoteke ne može "uploadat" može se dobiti na Zahtjev sukladno DON-u.

Dokumenti