EasyDNNNews

IZGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET TROGIR-SOLINE I A FAZA

Poštovani(a),

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
je objavio "Poziv na nadmetanje - sektor"
za postupak: IZGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET TROGIR-SOLINE I A FAZA,
broj objave: 2015/S 005-0023752.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=512550

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.