EasyDNNNews

IZGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET TROGIR –SOLINE I. A FAZ

Poštovani(a),

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
je objavio "Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku (poništenje)"
za postupak: IZGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET TROGIR –SOLINE I. A FAZA, broj objave: 2015/S 014-0023652.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Odluka o odabiru

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=512214


Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.