Postupci nabave

TEMELJEM ČLANAKA 76. do 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
28.05.2015

Odluka o odabiru obavljanja usluge Nabave, ugradnje i održavanja lučke opreme po lukama (E BN 4/15)

28.05.2015

Odluka o odabiru obavljanja usluge stručnog nadzora nad radovima uređenja dijela obale Priko-Stari Grad, otok Hvar