Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
13.05.2021

Poziv na prethodno savjetovanje za "Izvođenje radova Uređenje (sanacija) dijela obalnog pojasa između trajektnog pristaništa i poluotoka Prilovo"

13.05.2021

Poziv na prethodno savjetovanje za "Izvođenje radova Rekonstrukcija obalnog zida i dogradnja obale na predjelu Racić, Milna, otok Brač"

04.02.2021

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA "SANACIJA VELIKOG MULA, OBALNOG ZIDA I PLOČNIKA NA DIJELU MARINETA U LUCI MAKARSKA"

03.02.2021

Poziv na savjetovanje za "Sanacija obalnog zida u luci Vis (OBALNI POJAS KUT)"

22.10.2020

Poziv na savjetovanje za "Usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta „Uređenja luke Omiš – II. faza izgradnje“

16.10.2020

Poziv na savjetovanje za "SANACIJA SEKUNDARNOG LUKOBRANA LUKE SLATINE"

15.10.2020

Poziv na savjetovanje za "STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA UREĐENJA LUKE OMIŠ – II. FAZA IZGRADNJE"

20.07.2020

Poziv na savjetovanje za „Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš- 2 faza“

09.07.2020

Poziv za dostavu ponude za IZRADU IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE

05.02.2020

Poziv na savjetovanje za radove "REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA I DOGRADNJA OBALE NA PREDJELU RACIĆ, MILNA, OTOK BRAČ"