Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
10.06.2019

Poziv na savjetovanje za "Izvođenje radova na rekonstrukciji izgradnji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom- I. i II. faza izgradnje"

20.05.2019

Poziv na savjetovanje za radove "Uređenje obalnog pojasa luke Marina"

15.03.2019

Poziv na savjetovanje za radove "Dogradnja vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar“

11.03.2019

Poziv na savjetovanje "Izrada glavnog projekta izgradnje luke otvorene za javni promet Bol- 1. faza izgradnje"

07.03.2019

Poziv na savjetovanje za " Proširenje obale na istočnoj strani luke Postira, otok Brač“

22.01.2019

Izvješće o prethodnom savjetovanju za "Izvođenje radova na dogradnji vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar"

14.01.2019

Poziv na savjetovanje za "Izvođenje radova na dogradnji vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar"

14.01.2019

Poziv na savjetovanje za "Izvođenje radova na dogradnji vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar"

03.10.2018

Izvješće o prethodno savjetovanju za radove Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš-II. faza

05.01.2018

POZIV NA SAVJETOVANJE ZA DODJELU UGOVORA ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE„NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI – PRIOBALJE“

rok za dostavu: 09.01.2018.