Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
16.10.2020

Poziv na savjetovanje za "SANACIJA SEKUNDARNOG LUKOBRANA LUKE SLATINE"

15.10.2020

Poziv na savjetovanje za "STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA UREĐENJA LUKE OMIŠ – II. FAZA IZGRADNJE"

20.07.2020

Poziv na savjetovanje za „Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš- 2 faza“

09.07.2020

Poziv za dostavu ponude za IZRADU IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE

05.02.2020

Poziv na savjetovanje za radove "REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA I DOGRADNJA OBALE NA PREDJELU RACIĆ, MILNA, OTOK BRAČ"

13.11.2019

Poziv na savjetovanje za "Izradu projektne dokumentacije za dogradnju luke otvorene za javni promet Bol- II. Faza"

10.06.2019

Poziv na savjetovanje za "Izvođenje radova na rekonstrukciji izgradnji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom- I. i II. faza izgradnje"

20.05.2019

Poziv na savjetovanje za radove "Uređenje obalnog pojasa luke Marina"

15.03.2019

Poziv na savjetovanje za radove "Dogradnja vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar“

11.03.2019

Poziv na savjetovanje "Izrada glavnog projekta izgradnje luke otvorene za javni promet Bol- 1. faza izgradnje"