Postupci nabave

TEMELJEM ČLANAKA 76. do 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
06.09.2021

Predmet nabave su usluge revizije za potrebe naručitelja u sklopu projekta ˝Dogradnja vanjskog veza Sućuraj˝

24.08.2021

NABAVA USLUGA REVIZIJE U SKLOPU PROJEKTA "DOGRADNJA VANJSKOG VEZA LUKE SUĆURAJ"

04.02.2020

SANACIJA OBALNOG ZIDA NA DIJELU SPOJNE OBALE LUKE VINIŠĆE UZ PRIVEZNI GAT

18.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Uređenje obalnog pojasa u luci Marina"

17.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Dogradnja vanjskog veza Sućuraj"

06.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Dogradnja vanjskog veza Sućuraj"

15.04.2019

"Sanacija dijela obalnog zida zapadno od Trogirskog mosta na otoku Čiovo, luka Trogir"

13.02.2019

Izvođenje radova "Sanacija gata Veli most u luci Povlja, otok Brač"

21.01.2019

NABAVA USLUGA PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI U SKLOPU PROJEKTA "DOGRADNJA VANJSKOG VEZA LUKE SUĆURAJ"

14.12.2018

Pružanje usluga "Upravljanje projektom i administracija"