Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
18.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Uređenje obalnog pojasa u luci Marina"

17.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Dogradnja vanjskog veza Sućuraj"

06.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Dogradnja vanjskog veza Sućuraj"

15.04.2019

"Sanacija dijela obalnog zida zapadno od Trogirskog mosta na otoku Čiovo, luka Trogir"

13.02.2019

Izvođenje radova "Sanacija gata Veli most u luci Povlja, otok Brač"

21.01.2019

NABAVA USLUGA PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI U SKLOPU PROJEKTA "DOGRADNJA VANJSKOG VEZA LUKE SUĆURAJ"

14.12.2018

Pružanje usluga "Upravljanje projektom i administracija"

16.12.2016

Dokumentacija za nadmetanje za obavljanje usluga iz dodatka II. B za provođenje postupka javne nabave

16.12.2016

Dokumentacija za nadmetanje za obavljanje usluga iz dodatka II. B za provođenje postupka javne nabave

17.11.2016

Upravljanje i vođenje luka i vodenih putova, te pripadajuće usluge (Pružanje usluga provođenja reda i naplata lučkih pristojbi u luci VRANJIC- otvorenoj za javni promet)