Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
20.08.2020

Izvođenje radova na uređenju luke otvorene za javni promet Omiš-2. faza

12.08.2020

IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE

29.11.2019

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET BOL - 2. FAZA IZGRADNJE

03.10.2019

Usluge stalnog stručnog nadzora: za IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJA IZGRADNJI LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA U KAŠTEL STAROM - I. i II. FAZA IZGRADNJE

18.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Uređenje obalnog pojasa u luci Marina"

17.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Dogradnja vanjskog veza Sućuraj"

06.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Dogradnja vanjskog veza Sućuraj"

13.08.2019

Nabava pomorskih bokobrana za luke Supetar, o. Brač, Stari Grad, o. Hvar i Vis, o. Vis

21.06.2019

Izvođenje radova "Rekonstrukcija i izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom I. i II. faza izgradnje"

18.06.2019

Izvođenje radova na "Dogradnji vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar"