Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
12.02.2021

SANACIJA VELIKOG MULA, OBALNOG ZIDA I PLOČNIKA NA DIJELU MARINETA U LUCI MAKARSKA

10.02.2021

SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI VIS (OBALNI POJAS KUT)

29.10.2020

Usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta „Uređenja luke Omiš – II. faza izgradnje“

27.10.2020

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja luke Omiš – II. faza izgradnje

27.10.2020

USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA INTERVENTNE SANACIJE DIJELA LUČICE ZENTA

26.10.2020

SANACIJA SEKUNDARNOG LUKOBRANA LUKE SLATINE

22.10.2020

Izvođenje radova interventne sanacije lučice Zenta

20.08.2020

Izvođenje radova na uređenju luke otvorene za javni promet Omiš-2. faza

12.08.2020

IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE

29.11.2019

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET BOL - 2. FAZA IZGRADNJE