Postupci nabave

TEMELJEM ČLANAKA 76. do 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
31.05.2019

Izvođenje radova na dogradnji vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar

29.06.2015

IZGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET TROGIR-SOLINE I A FAZA

24.06.2015

IZGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET TROGIR –SOLINE I. A FAZ

13.05.2015

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku (poništenje)

10.03.2015

Natječaj za Luku Milna 2015. godine

29.01.2015

Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za luku Drvenik