Postupci nabave

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
12.11.2013

Usluge pružanja pravnog savjetovanja i zastupanja

15.10.2013

Sanacija gata trajektnog pristana Borak- Drvenik Mali (betonski radovi)

06.09.2013

Rekonstrukcija i dogradnja obale u luci Milna, o. Brač- II. faza

12.07.2013

Naknadni radovi na Izgradnji lukobrana u luci Makarska- I. faza

11.07.2013

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju luke otvorene za javni promet Trogir - Soline - Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku

11.07.2013

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju luke otvorene za javni promet Trogir - Soline

04.07.2013

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju luke otvorene za javni promet Trogir - Soline

27.06.2013

Naknadni radovi Sanacije dijela obalnog zida u luci Pučišća, o. Brač

13.06.2013

Nabava pozemnog kontejnera za komunalni otpad u luci Pučišća, o. Brač

10.05.2013

Nabava pozemnog kontejnera za komunalni otpad u luci Pučišća, o. Brač