Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
13.08.2019

Nabava pomorskih bokobrana za luke Supetar, o. Brač, Stari Grad, o. Hvar i Vis, o. Vis

21.06.2019

Izvođenje radova "Rekonstrukcija i izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom I. i II. faza izgradnje"

18.06.2019

Izvođenje radova na "Dogradnji vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar"

29.05.2019

Izvođenje radova " Uređenje obalnog pojasa u luci Marina"

29.03.2019

Izvođenje radova na "Rekonstrukciji i izgradnji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom - I. i II. faza izgradnje."

25.03.2019

Izvođenje radova na "Dogradnji vanjskog veza luke Sućuraj, otok Hvar"- poništeno!

22.03.2019

Izvođenje radova "Proširenja obale na istočnoj strani luke Postira na otoku Braču"

21.03.2019

Izrada Glavnog projekta Izgradnje luke otvorene za javni promet Bol- I. Faza.

17.12.2018

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE- UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

09.01.2018

NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI- PRIOBALJE

rok za dostavu: 26.01.2018. do 12:00 h