Postupci nabave

TEMELJEM ČLANAKA 76. do 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
26.10.2022

SANACIJA OBALNOG ZIDA NA POTEZU IZMEĐU POSTOJEĆEG DRVENOG MOSTA I PREDJELA SOLINE, GRAD TROGIR (DIONICA 2)

26.10.2022

SANACIJA NADMORSKOG DIJELA OBALNE TRASE NA PREDJELU NOVO RIVA, STARI GRAD

25.10.2022

SANACIJA HIDRANTSKE MREŽE U LUCI SUPETAR

25.10.2022

SANACIJA I UREĐENJE LUČICE U DRVENIKU

21.10.2022

SANACIJA OBALNOG POJASA ZAPADNOG DIJELA IGRANE

28.01.2022

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 2. I 3. FAZU UREĐENJA LUKE KRILO JESENICE

16.09.2021

NABAVA I UGRADNJA ELEKTRIČNIH BICIKLI SA STALCIMA ZA PARKIRANJE S PUNJENJEM, E KLUPA I TOTEMA u sklopu projekta „ Projekt NAUTICA CBC“ u sklopu projekta „ Projekt NAUTICA CBC“

10.09.2021

Rekonstrukcija obalnog zida i dogradnja obale na predjelu Racić, Milna, otok Brač.

10.08.2021

IZRADA SIDRENOG SUSTAVA PLOVILA U LUCI ZENTA, SPLIT

16.06.2021

UREĐENJE (SANACIJA) DIJELA OBALNOG POJASA IZMEĐU TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA I POLUOTOKA PRILOVO, O. VIS