Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
17.12.2018

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE- UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

09.01.2018

NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI- PRIOBALJE

rok za dostavu: 26.01.2018. do 12:00 h

09.01.2018

Naplata lučkih pristojbi otok Brač – luke Supetar, Bobovišća, Bol, Milna, Postira, Povlja, Pučišća, Splitska, Sumartin, Sutivan i Mirca

rok za dostavu: 26.01.2018. do 10:00 h

09.01.2018

Naplata lučkih pristojbi otok Vis luke Vis i Komiža

rok za dostavu: 26.01.2018. do 9:00 h

09.01.2018

NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – OTOK HVAR

rok za dostavu: 26.01.2018. do 13:00 h

09.01.2018

Naplata lučkih pristojbi –otok Šolta - luke Rogač, Nečujam, Maslinica i Stomorska

rok za dostavu: 26.01.2018. do 11:00h

23.11.2017

Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava za postupak Uređenje i sanacija glavnog lukobrana u luci Sutivan, o. Brač

rok za dostavu: 18.12.2017

13.11.2017

Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Vis – luke: Vis i Komiža

PONIŠTEN

rok za dostavu: 11.12.2017 do 11:00 sati.

13.11.2017

Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji –Priobalje

PONIŠTEN

rok za dostavu: 11.12.2017 do 12:00 h

13.11.2017

Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Hvar – luke: Stari Grad, Hvar, Vira, Vrboska, Jelsa i Sućuraj

PONIŠTEN

rok za dostavu: 11.12.2017 do 10:00 h