Postupci nabave

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
29.10.2020

Usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta „Uređenja luke Omiš – II. faza izgradnje“

27.10.2020

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja luke Omiš – II. faza izgradnje

27.10.2020

USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA INTERVENTNE SANACIJE DIJELA LUČICE ZENTA

26.10.2020

SANACIJA SEKUNDARNOG LUKOBRANA LUKE SLATINE

22.10.2020

Izvođenje radova interventne sanacije lučice Zenta

20.08.2020

Izvođenje radova na uređenju luke otvorene za javni promet Omiš-2. faza

12.08.2020

IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ- 2. FAZA IZGRADNJE

29.11.2019

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET BOL - 2. FAZA IZGRADNJE

03.10.2019

Usluge stalnog stručnog nadzora: za IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJA IZGRADNJI LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA U KAŠTEL STAROM - I. i II. FAZA IZGRADNJE

18.09.2019

Stručni nadzor nad radovima " Uređenje obalnog pojasa u luci Marina"