Popis luka pod nadležnošću LUSDŽ

Zaostrog

Ni zao ni strog, već pun pitomih plaža u blagoj uvali, Zaostrog jesmješten podno drevne utvrde Ostrog na brdu Viteru

Karakteristike luke:

Zemljopisna širina: 43° 08’ N
Zemljopisna dužina: 17° 16’ E
Dužina pristaništa: 110 m
Površina pristaništa: 1 240 m2
Površina akvatorija: 5 500 m2

Sve za kapetana

Zaostrog je opskrbljen dućanima, a postoji i pošta. Organizirana je zdravstvena zaštita, a do kakve ozbiljnije intervencije ili potrebe, pa i do veterinara, valja otići u Makarsku ili Ploče.Redovite lokalne autobusne linije povezuju Zaostrog s okolnim mjestima, kao i sa cijelim svijetom. Do Makarske ima 33 kilometara, a do Ploča 20.

Sve za brod

U samome Zaostrogu postoji samo dobra volja mještana za pomoć oko brodice. Za sve ostalo valja otići u Makarsku ili u Ploče.