Popis luka pod nadležnošću LUSDŽ

Brela-Soline

Uz Donje Selo, Soline su najveći zaselak Brela koja vezu obalom plaže, svrstane, po mišljenju stručnjaka iz renomiranih svjetskih časopisa, među najljepše plaže svijeta

Karakteristike luke:

Zemljopisna širina: 43° 22’ N
Zemljopisna dužina: 16° 56’ E
Dužina pristaništa: 35 m
Površina pristaništa: 15 m2
Površina akvatorija:

Sve za kapetana

U Brelima su dućani, pošta i bankomat. Ambulanta je u Baškoj Vodi, a veterinar u Makarskoj, no i liječnika i veterinara može sedozvati iz bilo kojega hotela u Brelima. Iz Brela do postaje za lokalne i međugradske autobuse ima jedva 300 metara pa su cestovno dobro povezana. Što se morske veze tiče, postoje samo izletničke brodice.

Sve za brod

Sve što treba za brodicu može sedobiti u marini u Krvavici, udaljenoj 9 kilometara.