Novosti

VESLO KAO GESLO KROZ STOLJEĆA

Osobitost festivala u Starome Gradu jest u univerzalnoj izložbi vremeplova svih brodova kojima se čovjek koristio veslajući ili jedreći, pa sve do danas u modernom nautičarskom dobu kad i – fotografirati se mora! U ovome prilogu za priču o Danima u vali pomogli su fotografijama Andrina Luić i Boško Lučev.