Novosti

Upravljanje i vođenje luka i vodenih putova, te pripadajuće usluge

Poštovani(a),

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
je objavio "Obavijest o bagatelnoj nabavi"
za postupak: Upravljanje i vođenje luka i vodenih putova, te pripadajuće usluge (Pružanje usluga provođenja reda i naplata lučkih pristojbi u lukama otvorenim za javni promet KAŠTEL LUKŠIĆ, KAŠTEL KAMBELOVAC, KAŠTEL GOMILICA, KAŠTEL STARI I KAŠTEL SUĆURAC),
broj objave: 2016/ 0BP-00549.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje