Novosti

"Poziv na nadmetanje - sektor", za postupak Sanacija Mandraća, o. HVAR III. faza je objavljena

Poštovani(a),
Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
je objavio "Poziv na nadmetanje - sektor"
za postupak: Sanacija Mandraća, o. HVAR III. faza,
broj objave: 2016/S 005-0016736.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=737772