Novosti

PLOVILA KAO ŽIVA BIĆA

Uistinu se može reći da je svaka linija svakog broda, nijanse oko detalja, vertikale jarbola i horizontale paluba, dijagonale lantina i jedara, strojevne paralele vesala, baštuna, argola i kormila, timuna... pa sve to je zbilja jedan vatromet čovjekove mašte i umjetničkog raspoloženja, strasti prema svakodnevnoj upotrebi te ljepote i prema njegovanju njene potrebe za sva vremena.