Novosti

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA U LUCI ZENTA

Natječaj za radno mjesto lučki privezivač I / ili lučki privezivač II.

NATJEČAJ za radna mjesta u luci Zenta Split

1. Lučki privezivač I ( 2 izvršitelja) – radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od godinu dana s punim radnim vremenom, uz obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Lučka Uprava zadražava pravo odluke o potrebi daljnjeg produljenja radnog odnosa.

Za navedeno radno mjesto utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova su:

Ad 1. Stručna sprema: SSS pomorske, tehničke ili druge struke

Radno iskustvo: 1 godina

Posebna znanja i vještine: poznavanje engleskog jezika, poznavanje pomorskih vještina, upravljanje dizalicom.

Potrebni dokumenti (isprave):

 • molba za zaposlenje sa opisom motivacije 
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme i potrebnih znanja i vještina
 • elektronički zapis HZMO podataka o radnom stažu

2. Lučki privezivač II ( 1 izvršitelj) – radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od godinu dana s punim radnim vremenom, uz obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Lučka Uprava zadražava pravo odluke o potrebi daljnjeg produljenja radnog odnosa.

Za navedeno radno mjesto utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova su:

Ad 2. Stručna sprema: SSS pomorske, tehničke ili druge struke

Radno iskustvo: 1 godina

Posebna znanja i vještine: poznavanje engleskog jezika, poznavanje pomorskih vještina.

Potrebni dokumenti (isprave):

 • molba za zaposlenje sa opisom motivacije
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme i potrebnih znanja i vještina
 • elektronički zapis HZMO podataka o radnom stažu

NAPOMENA:

 • Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
 • Nepotpune prijave neće se razmatrati kao ni prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja. Također se neće razmatrati prijave kandidata koji se ne odazovu pozivu na razgovor.
 • Poslodavac bira kandidate na temelju dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta i razgovora s kandidatima.
 • Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 • Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora najmanje tri dana prije održavanja istog.
 • Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.
 • O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u svojoj zamolbi.
 • Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo zainteresirane kandidate da dostave na e mail: info@lusdz.hr zaključno s danom 21.02.2020. do 12:00 sati s naznakom: Natječaj za radno mjesto lučki privezivač I / ili lučki privezivač II.