Novosti

HVAR, STARI GRAD, JELSA...

 

Otok Hvar prava je oaza za ljude s mora i pustolove jer je to šareni mozaik svega što se može zamisliti, od drevnih gradova posebne arhitekture poput Hvara, Starog Grada, Jelse... do romantičnih prizora na hvarskom otočju poput Paklenjaka i sasvim divljeg Šćedra.

RIVE, PORTI, PJACETE, KALETE

Evo uplovite još jednom u taj spektakularni niz od rive do rive, pjacete i kala, moderno opremljenih vezova u portima i marinama. Za svaku sezonu grade se i popravljaju pristaništa, unapređuju uvjeti za svakog pomorca, nautičara i gosta, turiste i avanturiste, ne može se ostati ravnodušan pred tako bogatim „dalmatinskim stolom“ posutom otocima, te ugodom starih malih mjesta i gradića.