postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
20.6.2017

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET KAŠTEL STARI - 1. i 2. Faza izgradnje

Poziv na nadmetanje- sektorska nabava
rok za dostavu: 11.7.2017 u 10:00
Vidi postupak
29.3.2017

Sanacija dijela obalnih zidova luke Splitska, o. Brač

Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
rok za dostavu: 19.4.2017 u 11
Vidi postupak

Izvješće o sklopljenim ugovorima 2016.


rok za dostavu:
Vidi postupak
16/12/2016

Dokumentacija za nadmetanje za obavljanje usluga iz dodatka II. B za provođenje postupka javne nabave

Bagatelni postupci
rok za dostavu: 3/1/2017 12:00
Vidi postupak
16/12/2016

Dokumentacija za nadmetanje za obavljanje usluga iz dodatka II. B za provođenje postupka javne nabave

Bagatelni postupci
rok za dostavu: 3/1/2017 12:00
Vidi postupak
17/11/2016

Upravljanje i vođenje luka i vodenih putova, te pripadajuće usluge

Bagatelni postupci
rok za dostavu: 15/12/2016 do 12:00
Vidi postupak
17/11/2016

Upravljanje i vođenje luka i vodenih putova, te pripadajuće usluge (Pružanje usluga provođenja reda i naplata lučkih pristojbi u luci VRANJIC- otvorenoj za javni promet)

Bagatelni postupci
rok za dostavu: 15/12/2016 do 12:00
Vidi postupak
17/11/2016

Upravljanje i vođenje luka i vodenih putova, te pripadajuće usluge (Pružanje usluga provođenja reda i naplata lučkih pristojbi u luci otvorenoj za javni promet Trogir – komunalni dio )

Bagatelni postupci
rok za dostavu: 15/12/2016 do 12:00
Vidi postupak
4/10/2016

"Poziv na nadmetanje - sektor", za postupak DOGRADNJA OPERATIVNE OBALE U LUCI HVAR, O. HVAR

Poziv na nadmetanje - sektor
rok za dostavu: 26/10/2016 do 11 sati
Vidi postupak
4/10/2016

DOGRADNJA OPERATIVNE OBALE U LUCI HVAR, O. HVARPoštovani(a), Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE je objavio "Poziv na nadmetanje - sektor" za postupak: DOGRADNJA OPERATIVNE OBALE U LUCI HVAR

Poziv na nadmetanje - sektor
rok za dostavu: 26/10/2016 do 11 sati
Vidi postupak